امتیاز موضوع:
  • 9 رای - 2.22 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
واژگان پارسی (بخش یکم)
#1
درود «» سلام

بدرود «» خداحافظ

خدانگهدار «» خداحافظ

سپاس «» تشکر

سپاسگزار «» متشکر

سپاسمند «» متشکر

آدینه «» جمعه

فَرویش «» تعطیل

روز فَرویش «» روز تعطیل

آسوده «» ریلکس

آری «» بلی

فراخ منش «» روشن فکر

روشن اندیش «» روشن فکر

دانش «» علم

دانشیک «» علمی

گذرنامه «» پاسپورت

رَوادید «» ویزا Visa

شگفتی «» سورپرایز - سورپریز

شگفت زده شدم «» سورپرایز شدم

شگفت زده ام کرد «» سورپرایز ام کرد

شگفت «» عجیب

شگرف «» عجیب

شگفتا «» عجبا

شگِفت‌آوَران «» عجایب

شِگِفتایی، شگفتی «» تعجب

شِگِفتیدَن، شِگِفتَن ، شِگِفتید «» تعجب کردن

شگفت‌انگیز، شگفتی‌آور «» تعجب

شگفت زده شد «» تعجب کرد

شِگَفت‌زَده، شِگِفتین، شگفتیده، «» متعجب

نشدنی «» غیر قابل

اَنجام‌ناپَذیر «» غیر قابل اجرا

برگشت ناپذیر «» غیر قایل ارجاع

فرهنگستان «» آکادمی

فرهیخته «» آکادمیست

دانشور «» آکادمیست

دانشگرای «» آکادمیست

دانشجو «» آکادمیست

دانشگاهی «» آکادمیسین

فرهنگوند «» آکادمیسین

دانشگاهی «» آکادمیک

آموزشگاه «» کالج

کاشانه «» آپارتمان

بخش «» دپارتمان

گروه «» دپارتمان

سیج «» ریسک

سیجیدَن «» ریسک کردن

میزان نامه «» تعرفه

ویمند «» تعریفشناسه «» تعریف

شناسش - شناسایی - شناسانش «» تعریف

شناسانده - شناساندن - آگاهیدن «» تعریف

ستودن - ستایش - نیک گویی «» تعریف

کران نمود «» تعریف

نیک گفتن «» تعریف کردن

شناساندن «» تعریف کردن

ستودن «» تعریف کردن

بازگو کردن «» تعریف کردن

بازگفتن «» تعریف کردن

وارون «» برعکس

وارونه «» بلعکس

وارونوار «» معکوس

سِرُت «» شایعه

راهبرد «» استراتژی

راهبردی «» استراتژیک

موشکافی «» تجزیه و تحلیل

پرتو «» اشعه

تابش «» تشعشع

پرتودهی «» تشعشع

پرتو ها «» تشعشعات

به ویژه «» علی خصوص

به ویژه «» بالاخص

گمان - گمانه - گاس - پندار - انگار «» حدس

گمان بردن «» حدس

گمانه زنی - گمان کردن «» حدس زدن

میگاسم «» حدس می زنم

گمان می کنم «» حدس می زنم

گمان می زنم «» حدس می زنم

گمانیک «» حدسی

درباره «» در خصوص

نورسیده «» جدیدورود

ناپدید «» مَفقودُ اَثَر

ناپیدا «» مَفقودُ اَثَر

پخشود «» توزیع

پخشودن «» توزیع کردن

بررسی کردن «» چک کردن

وارسی کردن «» چک کردن

بازرسی کردن «» چک کردن

بازبینی کردن «» چک کردن

آزمودن «» چک کردن

پارسی میباشد ریشه (بان : نگهدارنده)بن: مانند بنگاه - بنیاد «»بانک

آموزگار «» معلم

ورزشگاه «» استادیوم

شهرآورد «» داربی - دربی

جُوراجُوری ، کراشِگی (کراشه = نوع ) «» تنوع

گوناگونی «» تنوع

هَمگون، هَمگِن «» هَم نوع

بُن وُ بَر «» علت و معلول

هوش‌بهر ، بهره‌ی هوشی «» ضریب هوشی

دانشجویانِ نورسیده «» دانشجویانِ جدیدورود

نوآمده «» جدیدورود

پانسِه‌کِشی «» قرعه کشی

پانسِه اُفتادن «» قرعه افتادن

بخت آزمایی «» قرعه کشی

تالار همایشها «» سالن اجتماعات

ناسازگاری «» عدم ‌سازگاری

کاربرد نادرست «» عدم استفادة صحیح

نبودِ «» عدمِ وجودِ

نهادن «» قرار دادن

دانش آموخته «» فارغ تحصیل

نوشت‌افزار «» لوازم‌ تّحریر

نابهنگام «» غیرمترقّبه

نو نویس «» تازه تالیف

تازه چاپ «» جدیدانتشار

نوبنیاد «» جدیداحداث

تازه‌بنیاد «» جدیداحداث

نوساخته «» جدیداحداث

ناگهان «» ناغافل

دانشنامه «» دایره معارف

تا پایانِ «» لِغایت

فرشینه «» موکت

مقاله آوردن «» تحقیق آوردن

پيگيري «» تحقیق كردن

پرس و جو «» تحقیق كردن

جستجو «» تحقیق

بررسی «» تحقیق

پژوهش «» تحقیق

پژوهشكده «» مركز تحقیقات

پژوهشگاه «» مركز تحقیقات

پژوهنده - پژوهشگر «» محقق

پیوستگی «» اتصال

پیوست «» الحاق شد

به پیوند «» ملحق شو

ژرف ، گود «» عمیق

ژرفا «» عمق

ژرف بینی «» تعمق

شتاب «» عجله

چابکی «» عجله

تیزی «» عجله

تندی «» عجله

شتافتن «» عجله کردن

شتاب کردن «» عجله کردن

زود باش «» عجله کن

شتاب کن «» عجله کن

بشتابید «» عجله کنید

شتابگر «» عجله کننده

شتابگر - شتابزده «» عجول

ناشکیبا - بی شکیب «» عجول

شتابزده - شتابان «» عجولانه

سراسیمه - باشتابزدگی «» عجولانه

سالنما «» تقویم

سالنامه «» تقویم

فرنگي «» خارجي

فرتور «» عکس

فرتورنگاری «» عکاسی

تندرو «» سریع سیر

از آن «» متعلق

خویش «» متعلق

زندگی‌نامه «» بیوگرافی

سرگذشت «» بیوگرافی

سرانجام «» عاقبت ، بالاخره

فرجام «» عاقبت ، بالاخره

فرنام «» عنوان ، تیتر

شیوه «» طریقه

روش «» طریقه

شیوه «» متد

بازتاب «» انعکاس

گشایش یافت «» افتتاح شد

چهره «» قيافه

آویزان «» مُعَلَّق شدن (چیزی)

پُشتَک - وارو زدن «» مُعَلَّق زدن

بیدرنگ «» بلافاصله

تماشاگر «» تماشاچي

آميخت «» مخلوط - قاطي

آميخته «» مخلوط - قاطي

پوشن «» كاور

جام «» کاپ

آسیب‌دیدگی «» مصدومیت

فرامرزی «» بین مللی

تَرابُومی «» بین مللی

جَهانی «» بین مللی

پايانه «» ترمينال

جورچین «» پازِل

گفتاورد «» نقلِ‌‌قول

گِردهَمآیی «» کنفرانس

سُخَن‌رانی «» کنفرانس

انجمن «» کمسیون

همایش «» سمینار

همااندیش «» سمینار

هم اندیشی «» سمینار

شگفت‌انگیز «» خارق العاده

فراپندار «» خارق العاده

فراهنجار «» خارق العاده

رایکَد-گروه - کارگروه «» کمیته

فَرگُفت «» ابلاغ

فَرمان‌ر‌ِسانی «» ابلاغ

پیام‌رِسانی «» ابلاغ

رِساندَن «» ابلاغ

فرمان‌نامِه «» ابلاغ نامه

رِسیدنامه «» ابلاغ نامه

سِپُرِش، واسِپُردَن «» تحویل

سِپُردن، واگُذاشتَن، واسپردن «» تحویل دادن

سالگَشت «» تحویل سال

نوسالی، نو شدنِ سال «» تحویل شدن

سِپُردکار «» تحویل‌دار

آزمايش «» تست

آزمونه «» تست

آزمودن «» تست كردن

به آزماید «» تست کنید

آزمود «» تست کرد

گزينه اي «» تستي

آروین «» امتحان

آزمون «» امتحان

آزمودن «» امتحان کردن

ویزایش «» امتحان کردن

به آزماید «» امتحان کنید

آزمود «» امتحان کرد

آزمونک «» کویز

خودآزمایی «» کویز

قهوه‌سَرا «» کافی‌شاپ

راهی «» عازم

رهسپار «» عازم

راهسپار «» عازم

رهاورد «»سوغات

کانِسته، بَرگرفته از کانا (= جاهل) «» مَجهول

اَدانِست «» مَجهولنادانسته، نشناختِه «» مَجهول

گُم‌داشتار «» مَجهول مالِکگُم‌تَبار «» مَجهول نَسَب

گُم‌تَبار «» مَجهول نَسَب

ناشِناس، ناشِناخت، گُمنام «» مَجهول هُویه

پیش‌پرداخت «» علی الحساب

پیش‌دریافت «» علی الحساب

به شُمارِ پَرداخت «» علی الحساب

پیش‌ستان «» علی الحساب

هَم‌آواز، هَم‌زَبان، یِک‌زَبان «» مُتَّفِقُ قول

یِکسان، هَمسان «» مُتَّحِدُ شَکل

ایرانی تبار «» ایرانی اصل

رسیدَن ، بُرنایش ، پَزاوش «» بلوغ

برنایی «» سن بلوغ

واژاک «» اصطلاح

زبانزد «» اصطلاح

فَریب، فَریبِش «» اغفال

فَریبیدَن «» اغفال شدن

فَریفتَن «» اغفال کردن

فَریفتار، دُروجَستَک «» اغفال گر

بیشینه «» ماکزیموم

کمینه «» مینیموم

پرسش «» سوال

پرسمان «» مسئله

پرسشی «» سوالی

پرسید «» سوال کرد

پرسیدن «» سوال کردن

کژاندیشی «» سو ظن

بدگمانی «» سو ظن

نهفته «» بالقوه

نهند «» بالقوه

نخفته «» بالقوه

واژه به واژه «» تحت لفظی

درخواست «» تقاضا

خواهش «» تقاضا
پاسخ }
#2
سمت راست (بیگانه) ------ سمت چپ (پارسی)
=============================================

حال : اکنون
نور : روشنائی
جسم : تن
حیوان : جانور
عمل وعکس العمل :کنش و واکنش
مذهب : آیین
عید : جشن
شروع : آغاز
تقسیم : بخش
معالجه : درمان
فکر : اندیشه
عقیده : دیدگاه
روح : روان
اطلاع : آگاهی
تحقیق : پژوهش
منافق : دورو
آغوز : روشه
ممنون : سپاسگزار،خانه آبادان
تعطیلی : بیکاری
غیبت : سخن چینی
اشعه : پرتو
کشف : یافتن
تربیت :پرورش
مدینه فاضله : آرمان شهر
قلب : دل
زیاد : بسیار
غم : اندوه
علم : دانش
سعادت : خوشبختی
تغییر : دگرگونی
متشکر : سپاسگزار
مسافرت : گردش
مسافر : رهرو
دعا : نیایش
خدا حافظ : خدا نگهدار
محل : جایگاه حاجت : خواسته
عنایت : رویکرد امتحان : آزمایش
مقایسه : سنجش
اختراع : نو آوری
ابتکار : نوسازی
قطع : برش
منیع : سرچشمه
تولید : زایش
جمهوری : مردمی
خارج : بیرون
ذخیره : انبار
خالی : تهی
قوی : توانا
ضعیف :ناتوان
حکومت : سرپرستی
انتخاب : گزینش
جمع کردن: افزودن، افزایش یافتن تفریق : کم کردن ، کاستن
ارتفاع : بلندی
عرض : پهنا
طول : درازا
مقعر : کوژ
محدب : کاو
عینک : چشمی
استفاده : بهره
سفینه فضایی : کشتی هوایی
وقت : هنگام
حامی : نگهبان
صبر : بردباری
میلاد : زایش
رحلت: کوچ
ظرفیت : گنجایش
کل : همه
تشویق : رخشند
سیاره : گردونه
سیاره مشتری : گردونه هرمز
مریخ : بهرام
عطارد : تیر
قمر : ماه
اتحاد : همبستگی منافق : دورو
قبل : پیش
بعد : پس
داخل : درون
خارج : بیرون
لغت : واژه
مختلف : گوناگون
تقویم : گاهنامه
دایره : گردی
مستقیم : راست
ظالم : ستمگر
سئوال : پرسش
جواب : پاسخ
مثال : مانند
شغل : کار
تمام : همه ، پایان ظاهر : آشکار
احتیاج : نیاز
محیط زیست : زیستگاه
مکان : جایگاه
سالن : راهرو
بالکن : خرپشته
زمان : گاه
جدید : نو ، تازه
استفاده : بهره
مفید : سودمند
اسم : نام
اطلاع : آگاهی
مقدار : اندازه
نفع : سود
ترم : دوره
اطلاع : آگاهی
قسمت : بخش
مرطوب : تر
احتیاج : نیاز
سلسله : زنجیره
مزرعه : کشتزار
تمام : همه احتیاج : نیاز عدالت : برابری
روح : جان
لحظه : دم
هدیه : پیشکش، چشم روشنی
ممنون : سپاسگزار
نهایت : پایان
فکر : اندیشه
قبرستان : گورستان
حیات : زندگی
قدم : گام
سعادت : خوشبختی
مذهب : دین
اساس : پایه
اخلاق : منش
هدف : انگیزه
رقص : رامش ( رقاص = رامشگر )
وطن : میهن
مقام : پایه ، ارزش
تیم : دسته ، گروه
علامت : نشانه
اداره : دیوان
اداره پست : دیوان برید
پستچی : پیک ، نامه بر
ریال (واحد پول ): دریک
زراعت : کشاورزی
باتری : انباره
فرکانس : نوسان
برق : آذرخش
معلم : دبیر ، آموزگار
پلیس : پاسبان
وضوء : آب دست
دعا : نیایش
نجس : پلید
اساس : پایه
عمل : کار
جهنم : دوزخ
جنت : بهشت ، فردوس
سالن : راهرو حزب : گروه ، دسته
مجلس : نشست
ثواب : پاداش
لوازم التحریر : نوشت افزار
فتوکپی : برگردان
کسوف : خورشید گرفتگی خسوف : ماه گرفتگی وزیر : دستور
صبر : بردباری
سقف : آسمانه
انبساط : گسترش
سلام : درود
عنکبوت : تارتنک
کتاب : پوستاک ، نسک
خط : دبیره
تعمیر : آبادی
مداد : کشیدنی
لباس : پوشیدنی ، پوشاک
حجاب : پوشش
مدرسه : آموزشکده ، آموزشگاه
رئیس : سرور ، خواجه
خانم : بانو
آقا : سرور
عزیز : گرامی
نقاشی : نگارگری
نقش : نگاره ، فرتور
انقباض : کاهش
انبساط : افزایش ، گسترش
مستراح : دست به آب
قره قروت : سوچو( SOCHO)
آغوز : روشه( ROSHEH)
عنکبوت : تارتنک
عطسه کردن : سرفه کردن ، کلش زدن ( KOLESH ZADAN)
کلیه ( عضو بدن ) : گوردو( GORDOO)
ادرار : چر( CHOOR)
اثنی عشر ( عضو بدن ) : دوازدهه
شش : جگر
قلب : دل
حافظ: نگهدار
راحت : آسان
مستقیم : راست
مثلث : سه گوش
مربع : چهار گوش
لهجه : گویش
زمان : گاه
ساعت : تسوک ، گاهشمار
عینک : چشمی
تقویم : سالشمار
دعوا : جنگ ، زد و خورد ، درگیری
مسجد : نیایشکده ، نیایشگاه
حیاط : بیرونی
هدیه : پیشکش
سئوال : پرسش
جواب : پاسخ
الآن : هم اکنون
صحیح : درست
ضرب کردن : زدن
ساکت : خاموش
عرب : تازی
انتها : پایان
مخفی : نهان ، پنهان
ظاهر : آشکار
جرم : گناه
فساد : بزه کاری
طبیب : پزشک
زارع : کشاورز
زراعت : کشاورزی
حرفه : پیشه
نجاری : درودگری
موفقیت : پیروزی
نائل شدن : رسیدن
تعریف : شناسایی
حدود : اندازه
مختلف : گوناگون
مشغول : گرفتار
ارتقاء : بالا بردن
نظر : دید
اساس : پایه
حد : مرز
استراحت کردن : دم خوردن
اسم : نام
شیفتی : گردشی
شاعر : سراینده
شعر : سروده
حجاب : پوشش
جامعه : توده
مقدس : پاک
رعد و برق : تندر
ساعت : گاهشمار
معکوس : وارونه
لباس : تن پوش
جاده : راه
جایزه : پاداش
مال : دارایی
تغییر : دگر گونی
مساوات : برابری
عزت نفس : خود بزرگواری
افتتاح : بازگشایی
تحریر : نگارش
معطل کردن : مس مس کردن( MOSMOS KARDAN)
عقاب : اله( ALLEH)
اصطبل گوسفندان : بهار بند ، چفت ( CHAFT)
ترشح آب : سسکه ( SESKEH)
خسیس : گنس(GANES )
شایعه : چوو(CHOO)
نجوا : چک چک ( CHOKCHOK) ، درگوشی
محکم : چفت
خرابه : کندمه
غضروف : کرتو
تمام : پایان
پاسخ }
#3
میدونم که اسپم حساب میشه اما معذرت میخوام
جناب ادمین تشکر میکنم از گنجاندن این بخش نگاهی که به کلمات کردم واقعا ذوق زده شدم ما چه کلمات زیبایی در زبان فارسی داریم وحیف که چه کلمات سخیفی دارن جایگزینشون میشن واقعا خوشحال شدم ما حتی توی انتخاب کلماتمون محبت وعشق موج میزده کاش هممون پاسدار فرهنگمون باشیم بازم تشکر میکنم
حذف امضا بدلیل سایز بیش از حد
پاسخ }
#4
ضمن اینکه نوشته شما اسپم هست ، ایرادی نگرفتم چون در ستایش واژه ها بود ولی از سایر کاربرا خواهشمندم به هیچ وجه اسپم نزنن که تذکر داره و تنها اگه کسی واژه ای برای افزودن داره انجام بده با درنظر داشتن نبودن واژه از قبل
پاسخ }
#5
ائمهٔ جماعت= پیشنمازان

ائمهالاسماء= ابرنامها

ابتکار = نوسازی

ابتلا= آلودگی - دامن گیری - دچار شدن - دچاری - دُچاری - گرفتاری

ابراز قدرت= دستنمایی

ابطال= بی‌هُده‌سازی - ناچیز کردن - هیچ‌سازی
پاسخ }
#6
کیوان شید (شنبه)

مهر شید (یکشنبه)

مه شید (دوشنبه)

بهرام شید (سه شنبه)

تیر شید (چهارشنبه)

اورمزد شید (پنجشنبه)

ناهید شید (آدینه)


*شید= چم روز، نور و روشنایی
Winking
پاسخ }
#7
من هم چند نکته ویرایشی اضافه کنم؟
در زبان فارسی برخلاف عربی همزه ی میانی و پایانی وجود ندارد پس (واژگان فارسی) را به اشتباه ننویسیم:
پائیز، آئین،آئینه، روئیدن، روئین، بگوئید، پائین،خوشبوئی، دانائی و...
بلکه بنویسم:
پاییز، آیین، آیینه، روییدن، بگویید، پایین،خوشبویی، دانایی و...
گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم !
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود....


"گروس عبدالملکیان"
پاسخ }
#8
سخیف = پست ناقص -عقل

گجسته = ملعون
<a href="http://lilypie.com/"><img src="http://lbdf.lilypie.com/lKGwp4.png" width="400" height="80" border="0" alt="Lilypie Pregnancy tickers" /></a>
پاسخ }
#9
اثر=کار‌آيي .
اجمال=کوتاه.
اجرا=انجام.
احتراما =با بزرگداشت.
اخير=پاياني.
آدرس=نشاني.
ارتباط=پيوند.
آرشيو=بايگاني.
ارسال=فرستادن.
ارجاع=فرستادن.
ارائه=پديدار کردن.
ارتقاء=بالا بردن .
استنتاج=بدست آوردن.
استفاده =سود کاربري.
استعمال دخانيات ممنوع=خواهشمند است سيگار نکشيد.
استرداد =بازگرداندن.
اصولي =ريشه اي.
اصلي ترين =ريشه اي ترين.
اطمينان =استواري.
اعتماد =پشتگرمي.اعمال نظر=انجام خواسته.
اقبال عمومي =رويکرد همگاني.
اقليت =کمترين.
اکثريت=بيشترين.
امتياز=برتري.
امتيازات =برتري ها.
امکانات =توانايي ها داشته ها.
آن جناب =سرکار.
انطباق =برابري.
انتخاب=گزينش.
اولويت =برتري.
اوليه=نخستين.
اولين =نخستين.
اهم=برجسته ترين.
ايام=روزها.
ايزد منان =يزدان پيروزگر.
ايده =آرمان.
بدين وسيله=بدين گونه.
بديهي =روشن.
به تعداد=به شماره.
پاراگراف=بند.
پروژه=برنامه.
پروسه=فرآيند.
تبليغ=نماياندن آگهي.
تجهيزات =آگاهي ها.
تحليل نهايي =واپسين نگارش.
تحقيق = پژوهش.
تخفيف=کاهش.
تسهيلات=ياري ها.
تسليت =دلداري.
تشکيل =ساختن.
تصوير =نگاره.
تعداد =شمار شمارگان.
تعرفه =ميزان نامه.
تغيير=دگرگوني.
تقديرنامه =سپاسنامه.
تکيه=پشت دادن.
تکميل=به پايان رساندن.
تماس=برخورد.
تمام =همه.
تنظيم =هماهنگي.
توجهات=نگرش ها.
توليد=فراوري .
تولد=زادروز.
جايزه=پاداش.
جاري =روان.
جريان=روايي.
جلسه=انجمن نشست.
جلب=فراخواني.
جهت=روي.
حاوي=دربرگيرنده.
حاضر=آماده.
حسب الامر=بر اساس فرمايش.
حضور=پيشگاه.
خدمت=پيشگاه.
خصوص =ويژه.
خطاب =سخن.
خطر=ناگواري.
در مقايسه با=در سنجش با.
در وجه شما=براي شما.
دقيق=درست تيزنگر.
دقت=تيزنگري.
ذيل=زير.
ذکر=يادآوري.
ذهن =انديشه.
سرويس دهي=توانبخشي.
سطح=رويه پايه.
سعادت =خوشبختي.
سهم =بهره.
شاخص=روشن نمودار.
صادقانه =براستي.
صادر=فرستادن.
صحيح=درست.
صرف =به کارگيري.
صفحه= برگه.
صلاحديد =نيکخواهانه.
صميمانه=پايمردانه.
اين مدت=در اين... .
ضمنا=در پيوست.
ضمن اينکه=پيوست به اينکه.
ضوابط =بندها.
طبي=پزشکي.
طبعا=به خودي خود.
طريق=راه.
عبارت=گزاره.
عرضه=نمايش.
عطف=بازگشت.
عنوان=پاژنام.
فعاليت=کوشش.
فرم=پيکر گونه.
فقط=تنها.
فوري=بي درنگ.
فوق=يادشده.
قابل توجه=در خور نگرش.
قبل=پيش.
قوام=پايداري.
قيمت=بها.
کاملا=سراسر.
کسب=درآمد.
کما في السابق=همچنان.
کمپين تبليغاتي=برنامه آگهي.
کميته=گروه.
کليه =همه.
کنترل=در شمار آوردن.
کيفيت=چگونگي.
کلا=همگي.
لازم=بايسته.
لازم الاجرا=بايسته انجام است.
لحاظ=ديدگاه.
لحاظ کنيد =بنگريد.
ليست=فهرست.
مبذول فرماييد=فرمان دهيد.
مباحثات =گفتگوها.
متخصص=کارآزموده.
متمم=پايان بخش.
متقاضي=خواستار.
متحول=دگرگون.
مجبور=ناچار.
محوله=سپرده شده.
محموله =بار.
محاسبه =شمارش.
محترم=گرامي.
مختصرا=گزيده.
مخاطبين=شنونده بيننده.
مختلف=گوناگون.
مدير=گرداننده.
مذاکرات=گفتگوها.
مراتب=چگونگي.
مراجعه=بازگشت.
مرسوله =فرستاده.
مرسوم=به آيين.
مرجوع=بازگشت.
مسائل=دشواري ها پرسشها.
مستدعي=خواهشمند.
مستقل=بدون وابستگي.
مشاوره=رايزني.
مشکل=دشواري.
مشابه=همانند.
مصاحبه=گفتگو.
مصرند=پاي مي فشارند.
مطالعه=خواندن.
معتبر =به نام.
معروف=شناخته شده.
معادل=برابر.
معادل اين مبلغ=برابر اين پول.
مفاد=گفتارها.
مقدور =شدني.
مقبول=پذيرفته.
مقامات=سروران.
مکتوب=نوشته.
منعقده=بسته شده.
منطبق=برابر.
مواد اوليه=ماده هاي نخستين.
موارد= نکته ها.
موفق=پيروز.
موفقيت نسبي=کمابيش پيروزي.
موضوع=باره.
موجبات=بايسته ها.
موثر=کارايي.
موجود =هستي.
موجودي=دارايي.
مويد=بيانگر.
مويد باشيد=پيروز باشيد.
مهم=برجسته.
نتيجه=بازده.
نسبت=در برابر.
نظارت=بازرسي.
نهايت=پايان.
وظيفه =خويشکاري.
همت=تلاش.

Dreamyeyesf
هرکی پاک تره.................تنها تره
پاسخ }
#10
اول = نخست
اولین =نخستین
شروع=آغاز
لباس=جامه
فتح یا ظفر=پیروزی
مراجعت=بازگشت
شجاع=دلیر
طعم=مزه
عاقبت=سرانجام
خطیب=سخنران
صلح=سازش
ظاهر=نما
مشاهده=دیدن
داخل=درون
منهدم=نابود
انهدام=نابودی
اطلاع=آگاهی
حاضر=آماده
ساحل=کناره
غریب=ناآشنا
غسل=آببارش
عهد=پیمان
عید=جشن
سوال=پرسش
سرقت=دزدی
بی نهایت=بی کران
مدد=یاری
امدادگر=یاری رسان
عازم =رهسپار
مقابل=روبرو
مساوی=برابر
نصیحت=پند یا اندرز
مجلس=انجمن
عقل=خرد
منظره=چشم انداز
حبس=زندان
موفقیت=کامیابی
عظیم=سترگ
رفیق=دوست
کلمه=واژه
انتخاب=گزینش
استقامت=پایداری
تذکر=یادآوری
قریب=نزدیک
بین=میان
صلوه=نماز
قدرت=نیرو
رسول=فرستاده
جواب=پاسخ
سارق=دزد
عرض=پهنا
طول=درازا
ارتفاع=بلندی
عمیق=گود
مریض=بیمار
مریضخانه=بیمارستان
مجروح=زخمی
صدمه=آسیب
اولاد=فرزندان
عدل=داد
ظلم=ستم یا بیداد
عادل=دادگر
تحرک=جنبش
خلاصی=رهایی
قرارداد=پیمان نامه
ارسال کردن=فرستادن
فرار=گریز
مفید=سودمند
هرکی پاک تره.................تنها تره
پاسخ }


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  فهرست تاپیک های موجوددرزیرانجمن واژگان پارسی ایران دخت 0 714 ۱۷-۱۲-۱۳۹۲, ۰۵:۲۴ ب.ظ
آخرین ارسال: ایران دخت
  معرفی واژگان پارسی admin 2 1,939 ۰۹-۰۳-۱۳۹۱, ۰۹:۲۵ ق.ظ
آخرین ارسال: admin