امتیاز موضوع:
  • 17 رای - 3.12 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
وقتی....
#1
Restart-1 
وقتی....

وقتی تو خودت گیر می کنیوقتی همه چیز برات میشه یه سوال !وقتی توی تکرار صحنه ها اسیر میشیوقتی اونقدر خسته میشی که حتی از فکر کردن به فکر کردن هم بیزار میشیوقتی کسی نیست که بفهمه چی میگیوقتی مطمئنی ! اونی که امروز می آد فردا میره ..وقتی مجبوری خودتم گول بزنیوقتی حتی شهامت خیلی چیزها رو نداری !!!وقتی می دونی هیچ کس و هیچ چیز خودش نیستوقتی می دونی همه چی دروغهوقتی می دونی که نباید به هیچ قول و قراری ! اعتماد کنیوقتی می فهمی که نباید می فهمیدی ..وقتی روزگار یادت میده که باید سوخت و ساختوقتی می خندی به اینکه کارت از گریه گذشتهوقتی قراره هیچ چی جای خودش نباشهوقتی منتظر یه اتفاقی و اون اتفاق هیچ وقت نمی افته ..وقتی نباید اونی باشی که هستیوقتی بهت می فهمونن دوست داشتن یه معاملست !وقتی تو رو بخاطر صداقتت محکوم می کننوقتی خوشحال میشن که غرورت بشکنهوقتی حرفاتو فقط دیوار می فهمه ! ...


وقتی................................


میشی اینی که من الان هستم
   
زندگی میکنم ...

حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!!

چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم میسازد

بگذار هر چه از دست میرود برود؛

من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد...

حتی زندگی را !!!
}