امتیاز موضوع:
  • 16 رای - 2.81 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
پیازچه
#1
کاشت پیاز چه

در مناطق معتدل بذر آن را می توان در دوفصل بهار و اوایل یا اواسط پاییز مستقیما در محل اصلی کاشت و در مناطق گرمسیر در پاییز و اواخر زمستان آن را می کارند.

کشت آن به صورت کرتی به طور دست پاش یا خطی و نیز در پشته با جویها کم عمق صورت می گیرد.
فاصله بین خطوط 20 سانتی متر و فاصله بوته ها 2 سانتی متر در نظر گرفته می شود.
میزان بذر در هر صد متر مربع حدود 80 گرم است.
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }