امتیاز موضوع:
  • 19 رای - 2.84 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ژستی که شما را لو می دهد
#1
وقتی با تلفن حرف می زنید

برداشتن تلفن و بردن آن به گوش دو نوع از ژست های روز مره اند که تقریبا به طور خودکار صورت می گیرند ، امااینکه گوشی رابه گوش چپ می گذارید یا راست حقایقی را در خصوص شما بر ملا می سازد .

وقتی گوشی تلفن را روی گوش راستان می گذارید یعنی اینکه شما با دقت به حرف های دیگران گوش می دهید ، شخصیت برونگرایی دارید ، برای دوستانتان وقت می گذارید و با گشاده رویی از ملاقات استقبال می کنید . اما وقتی گوشی را به گوش چپتان می برید یعنی شخصیت درون گرایی دارید و وقت و تمرکزتان را به مسایل شخصی خود اختصاص می دهید و وقتی گوشی تلفن را با بی اعتنایی از این گوش به دیگری انتقال می دهید نشان می دهد کمی دمدمی مزاج هستید و نوع برخورتان با دیگران بسته به حال و حوصله و طرف صحبت تان فرق می کند .

وقتی پا رو ی پا می اندازید

مردانی که پای راستشان را روی پای چپشان می اندازند آرامش زیادی دارند اما بر عکس زمانی که پای چپشان را روی پای راست می اندازند حکایت از آن دارد که به اوضاع و احوال تسلط نداشته و مضطرب و پریشان اند .

وقتی خانم راست دستی پای چپ را روی پای راستش می اندازد یعنی این که نگرانی خاصی دارد اما زمانی که پای راستش ،پای چپ را می پوشاند انعکاس دهنده مخالفت یا استرس اوست .

وقتی دست به سینه می ایستید

وقتی دست به سینه اید بازوی چپتان روی بازوی راست تان قرار می گیرد یا برعکس ؟امتحان کنید ! خواهید دید که نمی توانید جای آن ها را عوض کنید و همیشه همان بازو روی دیگری جا خوش می کند .وقتی بازوی چپ روی بازوی راست قرار می گیرد یعنی اینکه شما رفتار تدافعی دارید . فردی متفکر، مشاهده گر و کمی بدبین هستید . می دانید چگونه از فضای زندگی و خانواده ، ارزش ها و عقاید تان دفاع کنید . اعتماد به نفس شما به تحسین و نظر دیگران در موردتان بستگی دارد . اگر عادت دارید بازوی راست را روی بازوی چپ قرار دهید یعنی رفتار شما تهاجمی و نسنجیده تر است . شما از اهداف والا و یا هر چیز نو و تازه استقبال می کنید و کاری را که شروع کرده اید با اتمام نمی رسانید .

وقتی قوزک پا را روی هم می گذارید

وقتی پاهایتان را دراز می کنید ، قوزک پاها را روی هم می اندازید و برای لحظاتی انگشتتان را پشت گردن گره می زنید یعنی خود را رها کرده اید و در آرامش هستید . اما اگر زیر میز یا صندلی دنبال جایی برای روی هم انداختن قوزک پاها می گردید معنای آن کملا بر عکی می شود : یهنی اضطراب دارید .

وقتی قوزک راست روی قوزک چپ قرار می گیرد به این معنی است که می خواهید به احساستان غلبه کنید و احتمالا فرد محطاطی هستید . حالت برعکس آن نشان می دهد که شما از نظر روانی فرد انعطاف پذیری هستید و می توانید با هر شرایطی کنار بیایید .

وقتی انگشتانتان را قلاب می کنید

در یک جلسه مهم ، جلسه امتحان و یا در هر شرایطی که باید دلیل و برهان بیاورید و استرستان را کنترل کنید ، دستانتان به هم ملحق و در هم قفل می شوند : این حالت بیانگر پیوند نیم کره راست مغز با نیم کره چپ آن برای رویارویی با مسایل است .

وقتی شست راست تان روی شست چپ قرار می گیرد نشان می دهد که شما بر اساس " منطق " عمل می کنید و فقط به دانسته های خود که به صورت علمی یا تجربی به اثبات رسیده است اعتماد دارید . اگر شست چپتان شست راست را می پوشاند یعنی شما فردی احساساتی و معمولا تمام امور زندگی را به حس ششمتان می سپارید .

وقتی دست را زیر چانه می گذارید

وقتی آرنج ها را روی میز و چانه را روی دست قرار می دهید در حالی که کف دست ها را روی گونه ها گذاشته و طرف مقابل را نگاه می کنید یعنی این که احساس خوبی نسبت به طرف دارید و خوبی او را می بینید ! اگر چانه را روی کف دست راست و دست گره خوره تان را روی گونه قرار می دهید حکایت از این دارد که شما برونگرا هستید و قصد دارید دل طرف مقابل را بربایید و وقتی با دست راست شانه چپ تان را می گیرید محبت تان را به او ابراز می کنید ! در عوض وقتی چانه را روی دست چپتان تکیه می دهید یعنی بیشتر به شخص خودتان اهمیت می دهید .

وقتی کف دست ها را به هم می چسبانید

در این حالت آرنج ها را روی میز قرار می دهید و کف دست ها را به هم می چسبانید مثل حالت دعا . اما اگر چنین ژستی گرفتید مخاطب شما باید حواسش را جمع کند ! اگر چه لام تا کام حرف نمی زنید و به ظاهر گفته های او را تایید می کنید اما فقط یک خواسته دارید : این که به هر نحوی نظر او را عوض کنید !

اگر انگشت های اشاره و انگشت های وسط رو به بالا و در مقابل لب ها به هم چسبیده باشند یعنی تیغ استدلال هایتان را تیز کرده و آماده اید تا ضربه نهایی را به طرف مخالف وارد کنید ! و وقتی انگشت های اشاره رو به بالا و در مقابل لب ها به هم چسبیده و بقیه انگشتان خوابیده باشند یعنی این که دلیل و برهانی برای ارایه ندارید .

وقتی لب هایتان را گاز می گیرید

گاز گرفتن لب ها نشانه ناآرامی و اضطراب است . وقتی لب بالا را گاز می گیرید یعنی این که روح و جسمتان خسته است . و وقتی می ترسید کنترل امور را از دست بدهید لب پایینتان را گاز می گیرید .

وقتی با سماجت داخل لپ هایتان را می جوید یعنی این که یش از اندازه مضطرب اید و زمان آن رسیده از جایتان بر خیزید و کمی خود را آرام کنید .

وقتی موقع حرف زدن دست هایتان را پیش می آورید

وقتی حین گفت و گو برای تاکید روی حرفتان دست ها را به سمت مخاطب پیش می برید اگر انگشتتان از هم باز باشد نشان دهند ه لطف و مهربانی شما به طرف مقابل است ؛ احتمالا قصد دارید باب یک گفت و گوی رسمی را باز کنید و بدون تحمیل عقیده خود نظر او راعوض کنید .

در عوض وقتی انگشتتان به هم چسبیده است نشان می دهد که هیچ چیز نمی تواند نظر شما را عوض کند ، به خود مطمئن و کمی متعصب هستید .

}