امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کاربرد نور در معماری آشپزخانه
#1
از آن جایی که بیشترین اوقات در منزل براي خانواده های ایرانی در آشپزخانه صرف میشود، لذا هرچه محیط پرنورتر و روشنتر باشد، هم جذابتر است و هم در روحیه افراد تأثیر بهتري دارد. البته نور طبیعی به مراتب زیباتر از نور مصنوعی است و با وجود قوانین فعلی شهرسازي که آشپزخانه باید حتما از نورمستقیم برخوردار باشد، بهتر است که بیشترین استفاده ممکن را از آن برد. کرکره هاي جدید هم درطرح های مختلف، هم در رنگ های مختلف و هم از جنس های متنوع میباشند، مانند فلز، چوب و حتی پارچه. استفاده از این نوع کرکره ها موجب میگردد تا از تمام محیط شیشه خور پنجره نور بتابد. درصورتی که اگر پوشش پنجره از طریق پرده باشد نه تنها بیش از 35 % از پنجره را کاملا میپوشاند بلکه هم خوانی پارچه با فلز، شیشه و حتی چوب مقداري مشکل است، ضمن آن که با استفاده از کرکره هاي جدید میتوان مقدار نور طبیعی را به داخل و دید داخل به بیرون را به اندازه متناسب کنترل نمود. براي صمیمی تر کردن آشپزخانه با لوستر تکی که نور را به سرتاسر اتاق میباشد، بهتر است چند منبع روشنایی غیر مستقیم نصب شود. در شکل، نورپردازی به سمت بالا از طریق دیوارکوب ها، به سقف زاویه دار شیب بیشتري میدهد تا روشنایی غیر مستقیم و فراگیر را ایجاد کند.
پاسخ }