امتیاز موضوع:
  • 7 رای - 2.71 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
گران بهاترين شيء كشتي تايتانيك متعلق به ايران است!
#1
گران بهاترين شيء كشتي تايتانيك متعلق به ايران است

آخرين نيوز: يك ترجمه فراگير از خيام كه يك صحاف مشهور انگليسي كار صحافي آن را انجام داده، در كشتي تايتانيك بوده كه اين صحافي يكي از گران‎ بهاترين صحافيها بوده است.

محمدعلي فارسي، كه فعاليت فيلمسازي را از سال ۱۳۶۷ در حوزه مستند سازي آغاز كرده، در گفت و گو با هفته نامه پنجره درباره ماجراي فيلمش، «حقيقت گمشده» كه در جشنواره سينما حقيقت برگزيده شد توضيح داده است.

فارسي گفته است : "سفري كاري به لندن داشتم. آن‎جا دكتر جوزي موضوع جالبي را مطرح كردند، اين‎كه گرانبهاترين شي كشتي تايتانيك متعلق به ايران است! گفتند يك ترجمه فراگير از خيام كه يك صحاف مشهور انگليسي كار صحافي آن را انجام داده، در اين كشتي بوده است.

اين صحافي يكي از گران‎بهاترين صحافيها بوده كه به گفته كارشناسان انگليسي، اگر اين نسخه صحافي شده همراه با كشتي تايتانيك غرق نميشد، با پولش ميشد دو منطقه از لندن را خريد! اين صحافي متأثر از نقوش ايراني بوده.

يعني هم محتوا و هم صحافي كتاب نسبتي با ايران داشته است. بعد از پايان كار، يك دلال كتاب را خريده و به قصد آمريكا سوار كشتي تايتانيك شده و اين گنجينه ارزشمند همراه با كشتي غرق ميشود. به گفته دكتر جوزي حقيقتا در تايتانيك گرانبهاترين شيء همين كتاب بوده است. كتابي با چنين پيشينه غني ادبي و هنري، كه ادوارد فيتزجرالد ۲۵ سال از عمر خود را صرف ترجمه آن كرده بود. "

وي افزوده است : " ما ميخواستيم يك قصه با دو شخصيت روايت كنيم، يكي خيام و ديگري ادوارد فيتز جرالد. از دومي يك فريم عكس داشتيم و از خيام كه ۹۰۰ سال پيش از دنيا رفته، فقط كتابي و سنگ قبري.

بدون ترديد ساختن چنين مستندي خيلي دشوار است، ما از دو شخصيت اصلي داستان چيز خاصي براي جلو تصوير بردن نداشتيم و اين مهمترين مشكل ساخت چنين مستندهايي است. "
[عکس: 20140316174952_1017704_627334297340215_966572318_n.jpg]
پاسخ }