امتیاز موضوع:
  • 23 رای - 2.78 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
گشنیز
#1
کاشت گشنیز
در مناطق معتدل در دو فصل بهار و پاییز بذر آن را در زمین اصلی می کارند و در مناطق گرمسیر در اوایل پاییز کاشته می شود.
بهدو طریق می توان آن را کاشت هم به طریق پشته با جوی کم عمق یا سیستم فارو هم به طریق کرتی به صورت دست پاش یا خطی.

فاصله خطوط 30 سانتی متر و فاصله بوته ها 3 سانتی متر باید منظور گردد. میزان بذر در هر صد متر مربع حدود 150 گرم است.
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }