تبلیغات

نوار بهداشتی

امتیاز موضوع:
  • 17 رای - 2.94 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
یادداشت های تلخ نویس
#1
خواستم خودمو گول بزنم همه ی خاطراتم رو گذاشتم یه گوشه و گفتم:فراموش....
اما یه چیزی ته قلبم خندید و گفت:یادمه
ــه بـــــودن هـــا ، دیـــر عـــادتـــ کن...
و بــه نبــودن هـا ، زود ...!
آدم هــا ،
نـبودن را بهـتر بلـدنـــد !
خدایا....
فرو دادن این همه بغـــــــض روزه رو باطل نمیکنه؟؟؟دلــــم
برای خودم ســـوخت
وقتـــی
صدایـــم کردی...
"شما"


[عکس: 20120609172119_love29_078.jpg]
}
#2

گاهـــــی آدم دلـــــش میخواهد
کفش هایش را در بیاورد،
یواشکــــی نوک پا نوک پا
از خودش دور شـــــــــود،
بعد بزند به چاک
فرار کند از خودش ..
بساط کرده ام و تمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام ...
بی انصاف چانه نزن ...
حسرت هایم به قیمت عمرم تمام شده...خیلی وقتا بهم گفتن چرا میخندی
بگو ما هم بخندیم ...
اما هرگز نگفتن چرا غصه میخوری
بگو ما هم بخوریم ...!
:گـ ـآهے دِلـَـمـ مےخوآد یِکے اَزَمـ اِجـ ـآزِهـ بِخوآد ،کـِہ بیـ ـآد تو تَنـهـ ـاییمـ ...وَ مَـטּ اِجـ ـآزِهـ نَـدَمـ !
وَلے اوטּ بے تَفـ ـآوُتـ بــِہ مُخـ ـآلِفَتَمـ بیـ ـآدُ آرومـ بَغَلَمـ کُنـِہ بــِگـِہ :مَـگـِہ مـَטּ مُــ ـردَمـ کـِہ تـَنهـ ـآ بــِمونے


جُلویــِ بَعضیــ اَز خاطِرهـ ها بایَد نِوِشــتــ:آهِستهـ بهـ یآد آوَردهـ شَوَد...خَطَرِ ریزِشـــِ اَشکــــ..مي روم ...
اگر بدانم
در گذر زمان
از يادت نمي روم !!!آهنگ زنگ من روی موبایلت با بقیه فرق داشت ولی آهنگ زنگت رو موبایلم مثل بقیه بود
تو به خاطر اینکه بفهمی منم و من به خاطر اینکه فکر کنم تویی
[عکس: 20120609172119_love29_078.jpg]
}
#3

غَمگینَمــ ...وَقتیــ همهـ جُفتــ ـهآ تنهاییَمـــ را بهـ رُخَمــ میکشند...حتیـــ جورابــ ـهایمـــســـخت اســـت ،
خیلــی ســخت ،
وقتــی بدانــی او کجــای زندگــی تــوست ،
ولــی ،
ندانــی تــو کجــای زندگــی او هستــی .. .تنها که باشی
آرزو میکنی کاش
یکی اسمت را صدا کند
حتی اشتباهی...!خدايا ؛
کسي را که قسمت کس ديگريست،
سر راهمان قرار نده
تا شبهاي دلتنگيش براي ما باشد
و روزهاي خوشش براي کس ديگري

آهـآي شمـــايـــي کــــه کســــي دوستـتـآن دارَد
بــــله ؟
بـآ شــُمـآ هــَستـَم !
هيـچي فقط خوش بحـآلتــِان !!!
خدایا...!!!
یا خیلی برگردون عقب.....!!!
یا بزن بره جلو......!!!
این جای زندگی دلم خیلی گرفته.....!!!
[عکس: 20120609172119_love29_078.jpg]
}
#4

یادم بماند
آن ها که دوستشان دارم
می توانند
دوستم نداشته باشندچقــدر باید بگذرد؟؟
تا مـن
در مـرور خـاطراتم
وقتی از کنار تــو رد می شوم.
تنـــم نلــرزد…..
بغضــم نگیــرد…..?
به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیم نان را تو ببر که راهت دراز است و طاقتت کوتاه . نمک را بذار برای من. میخواهم این زخم همیشه تازه بماند

خدایا
آخرش نفهمیدم اینجایی که هستم ، تقدیر من است
یا تقصیر من !؟


این جهان پر از صدای پاهای مردمی است که در حالی که تورا میبوسند،طناب دار تورا میبافند...دختر: من خوشگلم؟
پسر: نه
دختر: دوستم داری؟
پسر: نوچ
دختر: اگه بمیرم گریه میکنی؟
پسر: اصلا
دختره چشماش پر اشک شد و هیچی نگفت ،پسره بغلش کرد و گفت : خوشگل نیستی زیباترینی ،دوستت ندارم چون عاشقتم ،اگه بمیری گریه نمیکنم چون منم میمیرممن که فراموشت کرده ام
اما این بغض جا خوش کرده در گلویم
دائما"
بهانه ات را می گیرد...!بچه که بودیم میدانستیم هر وقت گم شدیم باید سر جایمان بمانیم تا پیدایمان کنند…
مدتهاست ایستاده ام کسی مراپیدا نمی کندتاریکی اتاقم شکسته میشود با نوری ضعیف..........
لرزشی روی میز کنار تختم میافتد..........
از این لرزش صدا متنفر بودم اما...
چشمهایم را میمالم...
new massage
تا لود شود ارزو میکنم. ..........کاش تو باشی...........
...............
سکوت میکنم ارزوی بی جایی بود
آهسته گفت خدا نگهدارت و در را بست و رفت
آدم ها چه راحت مسئولیتشان را به گردن خدا می اندازند!!!دیگرحتی فرصت دروغ هم برایم باقی نمانده است
وگرنه چشمانم رامیبستم وبه آوازی گوش میدادم که دران کسی میخواند
من ترا
اورا
کسی را
دوست میدارم


فایل‌های پیوست عکس(ها)
   
[عکس: 20120609172119_love29_078.jpg]
}
گوناگون از وب
loading...
#5
به کودکی هایم بر می گردمبه همان وقتهایی که
درد هر چقدر بالا و پایین می پرید
تا دم زانوهایم بیشتر نمی رسید!.. و داستان غم انگیزیست
دستی که داس را برداشت
همان دستیست که یک روز در مزرعه گندم کاشت ...جواب بعضى حرفا فقط یه نفس عمیقه،
بذارتو دلت بمونه
اینجورى قشنگ ترهمعلمم گفت الف ، گفتم او ، گفت ب ، گفتم با او ، گفت پ ، گفتم پیش او ، گفت ج ، خواستم بگویم جدایی ، گفت نگو....می گذردبا کفشهای سنگینش
روی زندگی من
این روزگار.زنی را دیدم: زاده شد تا دختر کســــــــــی باشد. بالید تا خواهر کســــــــــی باشد. ازدواج کرد تا زن کســــــــــی باشد. ... زاد تا مــــــــــادر کســــــــــی باشد. برای همه "کســـــــــی" بود و برای خود "هیچ کسوقتی یه آدم میگه هیچکس منو دوست نداره منظورش از هیچکس یک نفر بیشتر نیست همون یه نفری که واسه اون همـــه کسه..


فراموشی را
تُنگی می فهمد
که ماهی اش
تنها ...
سه ثانیه عاشق استبــــازی کردیم .....
اون هم قـــایــم موشک !!!!
از کجا می فهمیدم که قـَــراره دیگـــه پــیدا نشـــی ؟؟؟؟
لعنتـــی . . .
مـ ـن مـانـده ام و . . .
آدم هـایـی کـه عـطـر تــو را مـی زنـنـد!از سوزش انگشتانم...
در می یابم که باز...
نام ترا...
می نوشته ام
وقتي که هستي دوستت دارم ...
وقتي که نيستي...
لحظه هاي دوست داشتنت را مرور مي کنم

آدما عجیبند....در بچگی به عروسکی که باید باهاش "بازی "کنند"دل"می بندند اما وقتی بزرگ می شند با دل آدمی که باید بهش "دل"ببندند "بازی"می کنند
عاشق جمله هایی ام که وقتی میخونی...
یه نفس عمیق پشتش میکشی
و تو یه ثانیه یه دنیا خاطره میاد جلو چشمت.....
سالهــــــا به "بودنت" عادت "کردم"...
حال باید یاد بگیرم به "نبودنت" عادت "کنم"...
گاهی زندگی با جابجایی یک "ن" زیر و رو میشود....


خدایا!!!! دستانت که مال من باشد ... هیچ دستی مرا دست کم نمیگیرد ... ! !
آدم هــــا...
مــــی آیــنـــد...
زنــدگــی میـــکــنــنــد...
و مــــی رونـــد....
امــــا
فـــاجـــعـــه زنـــدگــی تـــو زمـــانـــی آغـــاز میـــشـــود
کــه آدمــی مــیـــرود...
امـــا نـــمــیـــرود...
و نـــبـــودنـــش در بـــودن تـــو چــنـــان تــه نـــشــیــن مـــیـــشـــود
کـــه تـــو مــیــمــیـــری...

[عکس: 20120609172119_love29_078.jpg]
}
#6

خدايا، چسب زخم داري؟!
دلم بدجوري شكسته... داره خون مياد...!


تازه فهمیدم که وسعت حرف های من به اندازه ی شعاع خمیازه ی توست....


كوچه هاي قديمي را باريك مي ساختند تا آدم ها بهم نزديكتر شوند، حتي در يك گذر...
اكنون چقدر آواره ايم در اين همه اتوبان سرد...!
هرگــــــــــــــز حسرتی در هیـــــــچ کجای دنیا این چنین یکجا جمــــــــــــع نمیشـــــــوند...
مگر در این سه واژه کوتاه:
..." او دوستم ندارد"...يكي بيايد دست اين خاطره ها را بگيرد ببرد گردش...
كلافه كرده اند مرا بس كه نق مي زنند به جانم!ما فکـر میکنیـم بدتـرین درد ؛
از دسـت دادن ِ کسـیه که دوستـش داریم !
امـا .... حقیقـت این که :
از دست دادن ِ خــودمـون ،
و از یــاد بردن ِ اینکه کـی هستیـم ! و چقدر ارزش داریم ....
گـاهی وقتــها خیلــی دردنــاک تـره ... !ساكت كه مي ماني،
مي گذارند به حساب جواب نداشتنت!
عمرا بفهمند داري جان ميكني تا حرمت ها را حفظ كني...من از این بی بی پیک
که همیشه کنار شاه دل مینشیند
متـــنـــفـــرم!!به رفتگر، پنهانی پولی دادم
که کوچه ی تورا جارو نزنـــد!!
آخر من هنوز از گوشه و کنار آن
خاطراتم را جمع نکرده امخدایا!کدامین پل درکجاى دنیا شکسته است که هیچ کس به مقصدش نمى رسد...


[عکس: 20120609172119_love29_078.jpg]
}
#7

چه ساده عادت می کنیم...
گاهی به بودن ها...
گاهی به نبودن ها...
این روزها...
.
.
.
.
هی عادت می کنیم!!!
مردها که هیچ!!!
تمام آدمها،
سر و ته یک کرباسند...


چیزی هست به نام "عرصه"...
که این روزها...
شدیدا بر من تنگ شده!!!گاهی سکوت علامت رضایت نیست شاید کسی دارد خفه میشود پشت سنگینی یک بغض


اهای زمین خمیازه ای بکش زیر پای من فقط همین!" قــرآن "
روی دست ِ طاقچه " بـاد كــرده " است !
از بس خاك می خورد !
ما
"جـا نـمـا ز " آب می كشیم !


این روزها شبیه جودی آبوت شده ام.
برای بابا لنگ درازی مینویسم که نمیشناسمش...!


حق با کشیش ها بود گالیله.
زمین گرد نیست. کسی که می رود دیگر باز نمیگردد...نذر کرده ام
صد دور تسبيح
اهدنا صراط المستقيم بخوانم
شايد ..
مرا که ميبيني
ديگر مسيرت را کج نکنيغصه محترم:
لطفا مزاحم تنهاي من نشو، حالا كه عشقم تركم كرده قلدري مي كني؟
از ما تنها تر گير نياوردي؟[عکس: 20120609172119_love29_078.jpg]
}
#8
شيرين بهانه بود 
فرهاد تيشه ميزد تا باور نكند صداي مردماني را كه در گوشش مي خواندند
دوستت ندارد...


در دسترس نباشی بهتر است...
تا اینکه من پشت خط باشم
و...
تو با دیگری‏!‏گاهی فقط باید لبخـند بزنی و ردبشی !
بذار فکر کنن نفهمیدی ....برایم تعریف کن ؛
هرگز فراموش نشدن چه حالی دارد؟…!


خدايا
حواست هست؟!
صداي هق هق گريه هايم
از گلويي مي آيد كه تو از رگش
به من نزديک تـــــــــــــري ...!


توی نانوایی هم
صف یک دانه ای جداست
از جذام هم بدتر است
تنهــــــــــــــــــــــ ـــــایی
[عکس: 20120609172119_love29_078.jpg]
}
گوناگون از وب
loading...
#9
لطفا اگه مطلبی از این دست بلدید بذارید اینجا.
من اینجور جمله ها رو خیلی دوست دارم.خوشحال میشم چیزای تازه تری از شماها بخونم.
[عکس: 20120609172119_love29_078.jpg]
}
#10

سالها جوانیم
در پیاده روهای شلوغ بی کسی
دست فروشی می کنند
شانه هایش را خوب میبرند
اما...
هق هق اش را نه‏!

برگرد... یادت را جا گذاشتی نمی خواهم عمری به این امید باشم كه برای بردنش برمی گردی


وقتی می خوای یه رابطه رو کات کنی
درست کات کن
لگدکوبش نکن
بزار برو
اما داغونش نکن
با احساسش
... فکرش
اعتمادش و غرورش بازی نکن
چون بعد از رفتن تو فقط غمگین نمیشه
تا سالها باید با یه ترس لعنتی زندگی کنه
و نمیتونه دیگه به هیچ کس اعتماد کنه
حتی برای یه دوستی ساده.....!
.....
بـ ـه تـ ـه سیـ گارهـ ـایتان احتـ ـرام بـ گذارید،
نــ ـیندازیدشان زیر ِ پـ ـا...
چـ ـرا آدم هـا عادت دارند
هـ ـرکه بـ ـه پـ ـایشان سوخت را
می اندازند زیر ِ پا؟!

مثل بادبادک باش با اینکه میدونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده !
ولی بازم تو آسمون میرقـصه و میخنده.......!
بزرگترین اشتباهی که میتونیم انجام بدیم
اینه که به آدما طولانی تر از اونچه که لیاقتشون هست
اجازه دهیم در زندگیمون بمونند
یکــی از بــدتــرین ظلـــم هـــایــی کـــه
"عطــــرها" و "آهنگهــــا"
بـــه مــــا میکنـــن اینـــه کــه
بــــدون اجــــازه
هـُــــلــــــمون میــدن وســـط خـــاطـــرات!
همه مرا به خنده های با صدا میشناسند
این بالش بیچــــــــــــــاره به گریه های بی صدا
اگه هیچوقت بعد از هر لبخندی خدا رو شکر نمیکنی
حقی نداری بعد از
هر اشکی اون رو سرزنش کنی
از مرگ نمی ترسم
من فقط نگرانم
که در شلوغی آن دنیا
مادرم را پیدا نکنم ...
[عکس: 20120609172119_love29_078.jpg]
}