امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 3 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
یقه سه دکمه
#1
[عکس: 20150224055250_sejaf-yaghe-3-dokme.jpg]

بالاتنه را با هر مدل و برش دلخواهی اماده کنید.جلوی بالاتنه روی دولای بسته قرار میگیرد.
سانتی متر را روی گودی گردن گذاشته و بازی یقه را روی تن اندازه بزنید.
پارچه را دولا تا کرده و الگوی بالاتنه را روی پارچه گذاشته و برش بزنید.بازی یقه را روی دولای بسته با خودکار مشخص کنید.به این شکل:
[عکس: 20150224055900_3.JPG]
که وقتی باز شود بع این شکل میشود:
[عکس: 20150224060121_4.JPG]
برای طراحی سجاف یقه سه دکمه به خط وسط جلو 8 سانت اضافه کنید(این میزان بستگی به میزان دکمه خور شما دارد.یعنی هر اندازه که مقدار دکمه خور خواستید 2 برابر انرا به وسط جلو اضافه کنید.در اینجا میزان دکمه خور 4 سانت است)
بلندی آن اندازه بازی یقه +3 سانت.از سرشانه هم 3 سانت داخل شده، از خط وسط جلو 1 سانت به سمت پهلو داخل شده و همه را به هم وصل کنید. به این شکل:
[عکس: 20150224060605_1.JPG]
[عکس: 20150224060705_2.JPG]
خطی که روی بالاتنه مشخص کرده بودید را با کوک یا کاربن به روی لباس منتقل کنید:
[عکس: 20150224060922_7.JPG]
به پشت بالاتنه جلو روی خطی که مشخص کرده بودید لایه چسب بچسبانید طوریکه از هر طرف خط 2 سانت بزرگتر و از پایین هم 2 سانت بلندتر باشد:
[عکس: 20150224061215_6.JPG]
به کل 8 سانت سجاف هم لایه چسب بچسبانید:
[عکس: 20150224061348_5.JPG]
حالا روی بالاتنه را به روی خودتان گذاشته، روی سجاف را به روی بالاتنه بگذارید طوریکه خط های راهنما بر هم منطبق باشند.بعد نصف میزان دکمه خور مورد نظر را طرف راست خط راهنما و نصف دیگر را طرف چپ مشخص کنید و خطی موازی خط راهنما بکشید(در اینجا چون از اول میزان دکمه خور را 4 سانت در نظر گرفته بودم 2 سانت به راست و 2 سانت به چپ رفتم).به بلندی بازی یقه دلخواه
بعد روی این دوخط را بدوزید به طوریکه حتما حتما در پایین با هم هم اندازه باشند:
[عکس: 20150224062337_8.JPG]
خط راهنما را قیچی کنید تا حدود 1/5 سانت مانده به انتهای دوختها.حالا به سر دوخت ها اریب برش بزنید:
[عکس: 20150224062555_9.JPG]
زاپاس ها را باز کنید و اتو بزنید:
[عکس: 20150224062747_10.JPG]
سجاف را به پشت برگردانید.تا یقه سجاف بر یقه بالاتنه منطبق شود:
[عکس: 20150224062923_11.JPG]
چیزی که برای دکمه خور باقی می ماند همان میزانی است که برای دکمه خور در نظر گرفته بودید که از بالا تا پایین (در اینجا) 4 سانت است.لباس را از رو اتو کنید:
[عکس: 20150224063155_14.JPG]
دوباره سجاف را به پشت برگردانده و از خط اتو دور تا دور یقه و بالای دکمه خور را بدوزید:
[عکس: 20150224063752_SAM_2886.JPG]
یقه را به رو برگردانید و اتو کنید.برای لباس زنانه سمت راست دکمه خور را روی چپ اورده و پایین دکمه خور را اتو کنید.انرا با سوزن ثابت کنید.حالا پایین لباس را بالا اورده، مثلث را از سر چرت تا سر چرت دیگر درست از روی خط اتو دوخت بروید:اگر اضافه تر بدوزید لباس از رو چین کوچکی میخورد
[عکس: 20150224064225_16.JPG]
[عکس: 20150224064317_17.JPG]
اول رو پارچه تمرین کنید بعد روی لباس اصلیتون تا خوب یاد بگیرید و پارچه تون خراب نشه
83
[عکس: eNortjKzUjIyMjYwN1GyBlwwFWsCzw,,98.png]
پاسخ }