امتیاز موضوع:
  • 24 رای - 2.88 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
34 گزینه واحد جدید پول ملی
#1
Restart-1 
نتایج نظرسنجی اینترنتی بانک مرکزی برای واحد پول ملی کشور تاکنون که نظر بیش از 21 هزار نظر به ثبت رسیده است، از قرار گرفتن پیشنهاد تومان در یکقدمی پیشنهاد پارسی برای واحد پول اصلی ملی کشور حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رفرم پولی و دریافت نظر مردم در زمینه حذف صفرهای پول ملی و همچنین انتخاب واحد اصلی و فرعی آن که از روز شنبه 25 تیرماه سال 90 آغاز شده ، تاکنون و پس از گذشت 12 روز از آغاز فعالیت 21 هزار و 396 نظر را به ثبت رسانده اند، البته کل مراجعات برای اصلاح واحد پول ملی تاکنون بیش از 309 هزار مورد بوده است.

براین اساس، تعداد موافقان با پیشنهاد تومان برای واحد پول اصلی ملی در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته به طوری که هم اکنون این پیشنهاد در یک قدمی پیشنهاد "پارسی" قرار گرفته است.

این نظرسنجی اینترنتی -تاکنون- نشان می دهد 42 درصد شرکت کنندگان به پیشنهاد پارسی برای واحد پول اصلی ملی رای داده اند، در همین حال 41 درصد پیشنهاد تومان را برگزیده اند.

براساس این نظرسنجی، تاکنون 10 درصد به پیشنهاد دریک، یک درصد به پیشنهاد ریال و 3 درصد هم به هیچ کدام از این چهار گزینه رای نداده اند.

پس از این چهار گزینه، به ترتیب پیشنهادهای در (مروارید)، زر، آریا، دارا، عباسی، ایران، مهر، اشرفی، کیان، فجر، نور، تات و جم برای واحد پول ملی کشور قرار گرفته اند.

این نظرسنجی نشان می دهد تاکنون 34 درصد شرکت کنندگان به پیشنهاد دریک برای واحد پول فرعی ملی رای داده اند، در همین حال 24 درصد به پیشنهاد ریال، 15 درصد به پیشنهاد تومان، 16 درصد به پیشنهاد پارسی و 9 درصد برای سایر گزینه ها را انتخاب کرده اند.

پس از چهار گزینه مورد اشاره، به ترتیب بهار، سیم، نیک، خلیج فارس، امامی، دانا، سینا، قران، رجا، خاتم، کوشا، کوروش و پردیس برای واحد پول فرعی ملی کشور پیشنهاد شده اند.

در همین حال، تاکنون 57 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی با حذف چهار صفر پول ملی، 24 درصد با حذف سه صفر پول ملی، 8 درصد با حذف یک صفر پول ملی، 4 درصد با حذف 2 صفر پول ملی و 5 درصد به سایر گزینه ها موافق بوده اند.


زندگی میکنم ...

حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!!

چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم میسازد

بگذار هر چه از دست میرود برود؛

من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد...

حتی زندگی را !!!
پاسخ }