خانوم گل،پرتال جامع آموزش آشپزی،بافتنی،ازدواج،کودک،رژیم غذایی،بارداری
انواع گره مکرومه بافی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- خانوم گل،پرتال جامع آموزش آشپزی،بافتنی،ازدواج،کودک،رژیم غذایی،بارداری (http://www.khanoomgol.com)
+-- انجمن: هنرهای خانوم گل (http://www.khanoomgol.com/Forum-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85-%DA%AF%D9%84)
+--- انجمن: هنر در خانه (http://www.khanoomgol.com/Forum-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87)
+---- انجمن: انواع بافتهای تزیینی (مروارید بافی،مکرومه و...) (http://www.khanoomgol.com/Forum-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%8C%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%87-%D9%88)
+----- انجمن: مکرومه بافی (http://www.khanoomgol.com/Forum-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C)
+----- موضوع: انواع گره مکرومه بافی (/Thread-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C)انواع گره مکرومه بافی - Galaxy - ۷-۸-۱۳۹۲

[تصویر: 20131029090636_0005.jpg]


RE: انواع گره مکرومه بافی - Galaxy - ۷-۸-۱۳۹۲

[تصویر: 20131029090755_1.jpg]

[تصویر: 20131029090818_3.jpg]

[تصویر: 20131029090835_4.jpg]

[تصویر: 20131029091422_140.jpg]


RE: انواع گره مکرومه بافی - Galaxy - ۷-۸-۱۳۹۲

[تصویر: 20131029091059_119.jpg]


RE: انواع گره مکرومه بافی - Galaxy - ۷-۸-۱۳۹۲

[تصویر: 20131029091159_120.jpg]
[تصویر: 20131029091217_121.jpg]


RE: انواع گره مکرومه بافی - Galaxy - ۷-۸-۱۳۹۲

[تصویر: 20131029091306_122.jpg]


RE: انواع گره مکرومه بافی - Galaxy - ۷-۸-۱۳۹۲

[تصویر: 20131029091525_139.jpg]


[تصویر: 20131029091607_144.jpg]


RE: انواع گره مکرومه بافی - Galaxy - ۷-۸-۱۳۹۲

[تصویر: 20131029092142_187.jpg][تصویر: 20131029091716_160.jpg]

[تصویر: 20131029091743_161.jpg]


RE: انواع گره مکرومه بافی - Galaxy - ۷-۸-۱۳۹۲

[تصویر: 20131029091900_168.jpg]


[تصویر: 20131029091939_170.jpg]


RE: انواع گره مکرومه بافی - Galaxy - ۷-۸-۱۳۹۲

[تصویر: 20131029092032_169.jpg]


RE: انواع گره مکرومه بافی - سعیده رهام - ۲۴-۱۰-۱۳۹۹

سلام تصاویر باز نمی شه