گزارش اعتبار‌های گلسان
خلاصه
گلسان
(کاربر فعال)

کل اعتبار‌ها: 5,055

اعتبار از اعضا: 80
اعتبار از ارسال‌ها: 4,967
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 5,045 1 1
نظرات
ahoojoon58@yahoo.com ( 532 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۶-۳-۱۳۹۶, ۰۳:۴۰ عصر
اعتبار برای ارسال گلسان تاریخ اهدا: کیک الویه با نان تست داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Galaxy ( 24,173 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۴-۳-۱۳۹۶, ۰۹:۳۸ صبح
اعتبار برای ارسال گلسان تاریخ اهدا: کیک الویه با نان تست داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
sowgol ( 8 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۳-۳-۱۳۹۶, ۱۲:۴۴ صبح
اعتبار برای ارسال گلسان تاریخ اهدا: بیف استروگانف داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
vidia ( 3,730 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲۷-۲-۱۳۹۶, ۰۸:۳۲ صبح
اعتبار برای ارسال گلسان تاریخ اهدا: بیف استروگانف داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
vidia ( 3,730 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲۷-۲-۱۳۹۶, ۰۸:۳۲ صبح
اعتبار برای ارسال گلسان تاریخ اهدا: كوفته گوشت داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
vidia ( 3,730 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲۷-۲-۱۳۹۶, ۰۸:۳۱ صبح
اعتبار برای ارسال گلسان تاریخ اهدا: دلمه قارچ داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
vidia ( 3,730 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲۷-۲-۱۳۹۶, ۰۸:۳۱ صبح
اعتبار برای ارسال گلسان تاریخ اهدا: جوجه کباب فسنجونی (جوجه کباب ترش) داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
vidia ( 3,730 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲۷-۲-۱۳۹۶, ۰۸:۳۰ صبح
اعتبار برای ارسال گلسان تاریخ اهدا: خورشت به داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
vidia ( 3,730 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲۷-۲-۱۳۹۶, ۰۸:۳۰ صبح
اعتبار برای ارسال گلسان تاریخ اهدا: دو پیازه داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
vidia ( 3,730 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲۷-۲-۱۳۹۶, ۰۸:۳۰ صبح
اعتبار برای ارسال گلسان تاریخ اهدا: كيك سيب زميني داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
vidia ( 3,730 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲۷-۲-۱۳۹۶, ۰۸:۳۰ صبح
اعتبار برای ارسال گلسان تاریخ اهدا: هات چاکلت نوتلا داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Galaxy ( 24,173 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲۴-۲-۱۳۹۶, ۰۵:۰۶ عصر
اعتبار برای ارسال گلسان تاریخ اهدا: جوجه کباب فسنجونی (جوجه کباب ترش) داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Galaxy ( 24,173 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲۴-۲-۱۳۹۶, ۰۵:۰۵ عصر
اعتبار برای ارسال گلسان تاریخ اهدا: خورشت به داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Galaxy ( 24,173 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲۴-۲-۱۳۹۶, ۰۵:۰۵ عصر
اعتبار برای ارسال گلسان تاریخ اهدا: دو پیازه داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Galaxy ( 24,173 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲۴-۲-۱۳۹۶, ۰۵:۰۵ عصر
اعتبار برای ارسال گلسان تاریخ اهدا: كيك سيب زميني داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]