**توجه **
فایل های با حجم بیشتر از 300 کیلوبایت و یا طول بیشتر از 700 پیکسل حذف خواهند شد . ضمنا این عکس ها فقط در سایت خانوم گل قابل نمایش بوده و در سایر سایت ها نمایش داده نخواهند شد


انتخاب تصویر(فرمت فقط jpg ):
قرارگیری برچسب

(افقی)

چپ
وسط
راست
قرارگیری برچسب

(عمودی)

بالا
وسط
پایین
50% سایز واترمارک